NIEUWS

Smart Sustainable Shipping Flevoland

Horizon Flevoland Groeit! Event: de toekomst is dichtbij

Het maritieme cluster op Urk versterken en innovatie stimuleren. Dat is de opdracht van senior projectmanager Karin Senf van Horizon Flevoland en ambassadeur Harm Post van Urk Maritime. Zij gingen tijdens het Flevoland Groeit! Event op donderdag 30 september in de Koningshof op Urk in gesprek met ondernemers over samenwerken, innoveren en de krapte op de arbeidsmarkt. ‘Innoveren begint bij jezelf.’

‘We hebben heel veel ondernemers op Urk gesproken en we zagen ook écht dat ze innovatief zijn en ook zeker wel willen, alleen ontbreekt het vaak aan tijd of middelen om een innovatie kracht bij te zetten’, staken Karin Senf en Harm Post van wal. Hoe komt dat? Om deze en andere vragen te beantwoorden, werden de aanwezige ondernemers uitgedaagd om via hun mobiele telefoon op stellingen te reageren.

Innoveren
Innoveren ondernemers alleen als er subsidie is? Nee, vond de overgrote meerderheid. ‘Als ondernemer kijk je altijd naar de toekomst en ben je bezig met innoveren’, reageerde iemand. ‘Hoe komt het dat de innovatievouchers van Horizon slecht worden benut’, vroeg Harm Post zich hardop af. Onbekendheid, gelijk aan de slag willen en opzien tegen de administratieve rompslomp werden als mogelijke oorzaken genoemd.

Stefan Schoegje is vestigingsmanager bij de Groene Plastic Fabriek in Almere maakte wél gebruik van de voucherregeling van Horizon. ‘Wij zijn nieuw in Almere en we hebben van de voucher een marketing- en communicatiebureau in de arm genomen. Dat heeft ons echt geholpen’, vertelde hij.

Krappe arbeidsmarkt
Door te weinig samen te werken laat je als ondernemer omzet liggen. Daar was iedereen het unaniem mee eens. ‘Je kunt het als overheid niet opleggen, ondernemers gaan vooral samenwerken als er een gezamenlijk belang is’, luidde de conclusie. ‘Er wordt al veel samengewerkt op lokaal niveau’, reageerde directeur Vincent Speur van Multicopy. ‘Elk evenement in je stad is een voorbeeld van samenwerking.’

Karin Senf noemde als voorbeeld Smart & Sustainable Shipping Flevoland (kortweg SSSF), waar vijf maritieme ondernemers op Urk samen een duurzaam schip bouwen, bomvol slimme sensoren en software. ‘Dit is tegelijkertijd een prachtig initiatief om de kotterbouw terug naar Urk te halen’, vulde Harm Post aan.

Kloof dichten
Samenwerken is niet alleen nodig om te innoveren, ook vanwege de krappe arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat het een slag om geld wordt, zijn andere oplossingen nodig. Automatisering, robotisering, het uitwisselen van werknemers, het afbouwen van het middenmanagement, omscholen, innovatie en samenwerken met het onderwijs, werden als oplossing genoemd.

‘Ik denk dat bedrijven een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van jong talent’, zei Geert Hoekstra, practor Visserij, Innovatie en Ondernemerschap bij ROC Friese Poort. ‘Het echte vak leren ze bij ons in het bedrijf, krijg ik vaak van ondernemers te horen.’ Scholen werken op hun beurt vaak met de nieuwste technieken, bij bedrijven zit de ervaring. Kortom, tijd om die kloof te verkleinen.

Dat is nodig om voldoende personeel te houden. Nu en in de toekomst. ‘Kan ik nu en in de nabije toekomst alle klussen die ik aanneem ook daadwerkelijk doen? Hoe los ik dat op? Ik merk dat veel ondernemers zich hier zorgen over maken’, merkte Harm Post op. ‘Het bestuur van Urk Martime wil dan ook nauwer aansluiten bij de onderwijssector.’ Horizon heeft hiervoor een speciale vouchers en daar wordt volgens Harm Post goed gebruik van gemaakt. ‘Ja, die zijn een groot succes op Urk’, besloot Karin Senf.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR​

Smart & Sustainable Shipping Flevoland (SSSF) is mogelijk dankzij subsidie van de Europese Unie. Door het coronaherstelprogramma REACT EU, om precies te zijn. Investeren in een duurzame maritieme sector heeft de toekomst en daar is geld voor vrijgemaakt.

VOUCHERREGELINGEN

De provincie Flevoland stimuleert innovatie en samenwerking. Innoveren kun je immers niet alleen. Daar heb je kennis, kunde en ook geld voor nodig. De maritieme kennis- en innovatievoucher is in het leven geroepen om te investeren in slimmer en schoner varen. Samen werken we aan een toekomstbestendige Flevolandse maritieme sector.

NEEM CONTACT OP

De toekomst is dichterbij dan je denkt. Neem vandaag nog contact op met Arjan de Bruin van Horizon Flevoland via arjan@horizonflevoland.nl

Hij is contactpersoon voor de maritieme kennis- en innovatievoucher.

Meer informatie? Kijk dan eens op onze website

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen ons project? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.